Trang chủ » PHÒNG SẠCH » Thiết bị phòng sạch » Buồng tắm khí, HUYAir-AS

Buồng tắm khí cung cấp một biện pháp bổ sung của sự sạch sẽ cho nhân viên (cá nhân hoặc nhóm) và thiết bị / cung cấp xe, cho phép đoạn thuận tiện trực tiếp vào phòng kiểm soát. Vòi phun cung cấp tốc độ cao, không khí được lọc loại bỏ các hạt cứng đầu khỏi bề mặt. Đọc về cấu hình và tùy chọn sản phẩm Buồng tắm khí của HUYAir Vision.