Powder Weighing Balance Enclosures

HUYlab Powder weighing balance enclosures provide a safe and effective weighing environment to protect researchers and lab technicians during weighing, measuring, pouring, mixing and performing all the process operations that may involve dust, particulates and powders of toxic compounds or liquid chemicals.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tu-can-mau-bot-HUYAir-PWB-700-scaled.jpgTủ Cân Mẫu Bột
- Model: HUYAir PWB-700
- Kích thước ngoài: 705x770x1215 mm
- Kích thước trong: 580 x 500 x 470 mm
- Vận tốc dòng khí hút vào: 0.5 m/s
- Nguồn điện: 230V / 50Hz
Xem thêm
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tu-can-mau-bot-HUYAir-PWB-1200.jpgTủ Cân Mẫu Bột
- Model: HUYAir PWB-900
- Kích thước ngoài: 1060x802x1200 mm
- Kích thước trong: 960x702x690 mm
- Vận tốc dòng khí hút vào: 0.5 m/s
- Nguồn điện: 230V / 50Hz
Xem thêm
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tu-can-mau-bot-HUYAir-PWB-1500.jpgTủ Cân Mẫu Bột
- Model: HUYAir PWB-1200
- Kích thước ngoài: 1360x802x1200 mm
- Kích thước trong: 1260x702x690 mm
- Vận tốc dòng khí hút vào: 0.5 m/s
- Nguồn điện: 230V / 50Hz
Xem thêm

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tu-can-mau-bot-HUYAir-PWB-1800.jpgTủ Cân Mẫu Bột
- Model: HUYAir PWB-1500
- Kích thước ngoài: 1660x802x1200 mm
- Kích thước trong: 1560x702x1200 mm
- Vận tốc dòng khí hút vào: 0.5 m/s
- Nguồn điện: 230V / 50Hz
Xem thêm