Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

passbox.2112.png

Xem trước

Thông tin liên hệ

Search information

Product certification

Đặc tính sản phẩm:

- Ý tưởng cho dược phâm và các phòng thí nghiệm vi sinh, sinh học phân tử

- Buồng bằng thép 304 hoặc bằng thép kẽm sơn tĩnh điện epoxy

- Hệ thống khóa liên động không thể mở đồng thời 2 cửa cùng 1 lúc

- Hệ thống ron cửa khi đống rất kín tránh xâm nhập vi khuẩn bên ngoài vào khu vực sạch cũng như thoát các ô nhiễm ra ngoài.

- Cửa quan sát bằng kiếng cường lực.

- Vị trí lắp đặt: trên tường và dưới sàn.

- Kích thước đa dạng:

+ Chiều ngang trong: 450, 600, 750mm

+ Chiều sau trong: 450, 600, 750mm

+ Chiều cao trong: 450, 600, 750, 1200mm

 

 

Tên sản Phẩm

Model

Vật liệu

Vị trí lắp

Kích thước trong

(WxDxH)mm

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.1

Inox 304

 

Tường

450x450x450

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.2

Inox 304

 

Tường

450x450x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.3

Inox 304

 

Tường

450x600x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.4

Inox 304

 

Tường

600x450x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.5

Inox 304

 

Tường

600x600x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.6

Inox 304

 

Dưới sàn

450x450x750

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.7

Inox 304

 

Dưới sàn

450x600x750

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.8

Inox 304

 

Dưới sàn

450x600x1200

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.9

Inox 304

 

Dưới sàn

600x600x1200

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.10

Inox 304

 

Dưới sàn

600x750x1200

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.11

Thép kẽm sơn tĩnh điện

 

Tường

450x450x450

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.12

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Tường

450x450x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.13

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Tường

450x600x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.14

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Tường

600x450x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.15

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Tường

600x600x600

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.16

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Dưới sàn

450x450x750

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.17

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Dưới sàn

450x600x750

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.18

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Dưới sàn

450x600x1200

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.19

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Dưới sàn

600x600x1200

Hộp trung chuyển, HUYAir-PB.Eco

HUYAir-PB.Eco.20

Thép kẽm sơn tĩnh điện

Dưới sàn

600x750x1200