Trang chủ » PHÒNG SẠCH » Mô-Đun Phòng sạch

Mô-Đun phòng sạch có các tính năng sau:

- Tính linh hoạt: Các Mô-Đun phòng có thể dễ dàng lắp, tháo và di dời.

- Chi phí: Rẻ và thời gian thực hiện nhanh.

- Cấu hình lại: Có thể giảm hoặc thêm chức năng hoặc cấp độ sạch một cách sễ dàng.