Trang chủ » PHÒNG SẠCH » Phòng cách ly

Trong tình hình diễn biến Covid-19 rất phức tạp, Ban Giám đốc LABone cùng đội ngũ kỹ sư ngày đêm nghiên cứu Phòng cách ly theo các tiêu chuẩn quốc tế và có thể di động và là một Module di chuyển và được sản xuất và lắp ráp sẵn tại nhà máy LABone và được thử nghiệm phù vợi với các tiêu chuẩn quốc tế chỉ cần cấm điện là có thể sử dụng được và không cần phải tốn thời gian lắp ráp và vận hành.

 

Việc thiết kế một phòng cách ly nhằm mục đích kiểm soát quá trình cấp và thải của không khí trong phòng để giảm số lượng hạt các mầm bệnh lây nhiễm trong không khí đến mức đảm bảo rất khó xảy ra sự lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo trong cho những người khác trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Thông qua việc kiểm soát các vấn đề sau:

- Kiểm soát lưu lượng và chất lượng khí nạp và khí thải.

- Duy trì áp suất không khí khác nhau giữa các khu vực liền kề (Isolation Room, Anteroom, Ensuite - shower and toilet)

- Thiết kế hình thái dòng khí theo các yêu cầu kiểm soát lâm sàng cụ thể.

- Pha số lượng hạt các mầm bệnh lây nhiễm với khối lượng lớn không khí sạch.

- Lọc không khí, Màng lọc HEPA cung cấp hiệu suất 99.999% đối với các hạt có kích thước 0.3 micron, lọc ULPA cung cấp hiệu suất 99.999% đối với các hạt có kích thước 0.1 micron, etc..