Trang chủ » PHÒNG SẠCH » Phòng cách ly » Phòng cách ly áp lực âm

Phòng cách ly áp suất âm được yêu cầu cho bệnh nhân cách ly với coronavirus để ngăn ngừa các giọt (từ hắt hơi, ho hoặc thở ra) và truyền tiếp xúc.

 
 
  • Phòng cách ly áp lực âm

    Phòng cách ly áp suất âm được yêu cầu cho bệnh nhân cách ly với coronavirus để ngăn ngừa các giọt (từ hắt hơi, ho hoặc thở ra) và truyền tiếp xúc.