Trang chủ » PHÒNG SẠCH » Phòng Sạch theo Ngành/Lĩnh vực

Môi trường vô trùng và được kiểm soát ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Phòng sạch cung cấp môi trường an toàn với hệ thống lọc không khí được kiểm soát, giảm thiểu khả năng nhiễm bẩn sản phẩm hoặc nhiễu hạt lớn đối với quy trình sản xuất nghiêm ngặt.

 

Việc xác định các tiêu chuẩn phòng sạch chính xác cho một sản phẩm hoặc Ngành/Lĩnh vực mới đòi hỏi phải xem xét nhiều khía cạnh - từ yêu cầu quy trình và chi phí, đến hiệu suất và xây dựng. Các đội ngũ của HUYAir Vision sẽ làm việc cùng với bạn để xem xét các khai niệm cơ bản về lựa chon và tất cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của phòng sạch theo ngành/lĩnh vực. HUYAir Vision cung cấp phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO/GMP, cũng như các phụ kiện phòng sạch bổ sung để đảm bảo chất lượng không khí và khả năng lọc hạt vượt trội.