Trang chủ » TỦ AN TOÀN, CÔ LẬP VÀ TỦ HÚT » Tủ an toàn sinh học

HUYlab sản xuất tủ an toàn sinh học để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ sản phẩm, nhân viên và môi trường theo tiêu chuẩn NSF/ANSI 49, and EN12469.

 HUYlab cung cấp giới hạn rộng tủ an toàn sinh học cấp I, cấp 2 A2, B2 và cấp 3 với kích thước đa dạng và tuỳ chọn loại bộ lọc HEPA H14 hoặc ULPA.

 

Tất cả tủ an toàn sinh học của HUYlab được bảo hành 3 năm trên toàn thế giới

 
 • Tủ an toàn sinh học cấp 1

  Tủ an toàn sinh học cấp I bảo vệ môi trường, người thao tác và không bảo vệ vật mẫu.

  Tủ an toàn sinh học cấp I được sử dụng cho nghiên cứu các vi sinh vật cơ bản với các tác nhân có nguy cơ thấp hoặc trung bình.

  HUYlab sản xuất các tủ an toàn sinh học cấp I đáp ứng các tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ như EN12469 and NSF49

 • Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2

  Tủ an toàn sinh học cấp II A2 bảo vệ môi trường, người thao tác và vật mẫu.

  Tủ an toàn sinh học cấp II A2 với tỉ lệ khí hoàn lưu 70% và thải ra ngoài 30% bằng bộ lọc HEPA/ULPA

  Tủ an toàn sinh học cấp II A2 được sử dụng cho nghiên cứu các vi sinh vật, Virus từ với các tác nhân có nguy cơ thấp hoặc trung bình đến cao

  HUYlab sản xuất các tủ an toàn sinh học cấp II A2 đáp ứng các tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ như EN12469 and NSF49

 • Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2

  Tủ an toàn sinh học cấp II B2 bảo vệ môi trường, người thao tác và vật mẫu.

  Tủ an toàn sinh học cấp II B2 với tỉ lệ khí hoàn lưu 0% và thải ra ngoài 100% bằng bộ lọc HEPA/ULPA

  Tủ an toàn sinh học cấp II B2 được sử dụng cho nghiên cứu các vi sinh vật, Virus từ với các tác nhân có nguy cơ thấp hoặc trung bình đến cao

  HUYlab sản xuất các tủ an toàn sinh học cấp II B2 đáp ưng các tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ như EN12469 and NSF49