Tủ an toàn sinh học cấp I, HUYAir Bio 1 bảo vệ môi trường, người thao tác và không bảo vệ vật mẫu.

 

Tủ an toàn sinh học cấp I, HUYAir Bio 1 được sử dụng cho nghiên cứu các vi sinh vật cơ bản với các tác nhân có nguy cơ thấp hoặc trung bình.

 

HUYlab sản xuất các tủ an toàn sinh học cấp I đáp ứng các tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ như EN12469NSF49.

 

Tủ đạt chứng nhận thử nghiệm an toàn sinh học cấp I do Viện Vệ Sinh Dịch Tễ TW (NIHE) cấp.

 

 

 
 
  • Tủ an toàn sinh học cấp I, HUYAir Bio1

    Tủ an toàn sinh học cấp 1, HUYAir Bio1 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác và môi trường trong quá trình thao tác trực tiếp với vật mẫu bị ô nhiễm có khả năng lây bệnh cao. Tủ cấp 1 là sư thay thế tiết kiệm cho tủ an toàn cấp sinh học cấp 2 sử dụng trong các ứng dụng không yêu cầu bảo vệ vật phẩm.