Tủ an toàn sinh học cấp III được thiết kế để làm việc với các tác nhân vi sinh an toàn sinh học cấp 4 (BSL-4), bảo vệ tối đa môi trường và người thao tác. 

 

Tủ an toàn sinh học cấp III với khí cấp và thí thải đều được lọc bằng bộ lọc HEPA/ULPA. Khí thải phải đi qua hai bộ lọc HEPA/ULPA hoặc một bộ lọc HEPA và bị đốt nóng trước khi thải ra ngoài môi trường. Trong vận hành thường quy, áp suất âm tương đối với môi trường xung quanh được duy trì trong tủ.

 

Tủ an toàn sinh học cấp III thường được sử dụng cho nghiên cứu các virus, vi khuẩn, vi sinh vật với các tác nhân có nguy hiểm sinh học cao nhất.

 

HUYlab sản xuất các tủ an toàn sinh học cấp III đáp ứng các tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ như EN12469NSF49.

 

Tủ đạt chứng nhận thử nghiệm an toàn sinh học cấp III do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW (NIHE) cấp.