Tủ cân mẫu bột của HUYlab cung cấp bảo vệ người sử dụng bởi các hạt và bột trong không khí ô nhiễm.

 

Tủ cân mẫu bột của HUYlab đáp ứng theo yêu cầu của USP <800>.


Tất cả Tủ cân mẫu bột của HUYlab được bảo hành 3 năm trên toàn thế giới.