Tủ PCR của HUYlab làm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn chéo trong các thí nghiệm phản ứng chuỗi polymerase.


Tủ PCR của HUYlab được bảo hành 3 năm trên toàn thế giới

 
 
  • Tủ thao tác PCR, HUYAir PCR

    Tủ thao tác PCR là thiết bị chuyên dụng trong quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA. Trong quá trình nhân ghen, tạo bản sao. Tủ thao tác HUYAir PCR đặc biệt cần thiết cho sự chống lại ảnh hưởng gây nhiễm bẩn từ môi trường trong quá trình xảy ra phản ứng.