Bàn Cân Chống Rung

Bàn cân chống rung HUYlab được thiết kế để sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc phòng đo lường nhằm cung cấp các điều kiện môi trường phù hợp cho các thiết bị nhạy cảm với các rung động và chấn động. Bàn cân chống rung HUYlab giúp bề mặt làm việc ổn định, giảm rung, sốc và các tác động khác bên ngoài đến các thiết bị đặt trên bề mặt làm việc bằng đá Granit nguyên khối. 

Danh mục: