Bàn Thí Nghiệm Áp Tường, Loại Cabinet

Bàn thì nghiệm áp tường loại không khung và các Cabinet kết nối lại với nhau tạo thành một hệ thống bàn thí nghiệm áp tường hiện đại.

  • Cabinet, bàn rửa bằng vật liệu đa dạng: thép kẽm sơn tĩnh điện, Ván MFC, Laminate, Inox 304.
  • Mặt bàn chuyên dụng: Phenolic resin, Expoxy, Inox 304, Đá Granite.
  • Bồn rửa: Nhựa PP, Exoxy resin, Inox 304.