Chụp Hút Và Hệ Xử Lý Mùi

Hệ thống chụp hút phòng thí nghiệm là một hệ thống kỹ thuật được thiết kế để giảm sự tiếp xúc của kỹ thuật viên với các chất gây ô nhiễm trong không khí (bụi, sương mù, khói, hơi, khí và các hợp chất độc hại khác) tại nguồn phát sinh khí thải bên trong phòng thí nghiệm bằng cách thu giữ khí thải tại nguồn và vận chuyển đến điểm phát thải an toàn hoặc đến bộ lọc/hệ thống xử lý khí scrubber. Tùy theo ứng dụng cụ thể của phòng thí nghiệm, có thể chọn một trong các tùy chọn chính như sau: Chụp hút di động, chụp hút cố định, chụp hút khí ASS, chụp hút chuyên dụng cho nồi hấp,…

Danh mục: