DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/o Sodium Pyruvate

DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/o Sodium Pyruvate

  • Vô trùng: Đã lọc vô trùng tại 0.1um
  • Trạng thái: Chất lỏng
  • Bảo quản: + 2 / + 8 ° C
  • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Đóng gói: 500ml/chai và 1000ml/chai