FFU, HUYAir-FFU.BioSafe - @HuyLab

FFU, HUYAir-FFU.BioSafe

FFU cung cấp một luồng không khí sạch kiểm soát những hạt ô nhiễm trong phòng sạch. HUYAir Vision cung cấp FFU với hiệu suất lọc 99,99% tại 0.3 µm hạt (HEPA) và hiệu suất lọc 99,999% tại 0.12 µm hạt(ULPA).