Hệ Thống Xử Lý Khí (Scrubber)

Sự lây lan của khí độc hoặc khí ô nhiễm vào khí quyển có thể gây hại cho môi trường, vì lý do này, Hệ thống xử lý khí bằng SCRUBBER của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để chống lại các tác động của khí ô nhiễm và giảm lượng khí thải ra khí quyển càng nhiều càng tốt.Hệ thống xử lý khí bằng SCRUBBER được sử dụng để làm sạch khí ăn mòn, khí đốt, các hạt bụi và không khí.
Các chất ô nhiễm được trung hòa bởi quá trình ướt bằng cách phun nước hoặc các dung dịch cụ thể.