Máu Cừu Khử Sợi Huyết

MÁU CỪU KHỬ SỢI HUYẾT

PCV: 25-40%

Quy cách đặt hàng

  • Code: SB500 – 500ml/chai
  • Code: SB100 – 100ml/chai
  • Code: SB010 – 10ml/chai