Máy Tạo Áp Lực Âm Lọc HEPA H14 Cho Phòng Áp Lực Âm (COVID-19) - @HuyLab

Máy Tạo Áp Lực Âm Lọc HEPA H14 Cho Phòng Áp Lực Âm (COVID-19)

Máy lọc không khí công nghiệp aAIR là giải pháp lý tưởng cho các vấn đề về không khí sạch, không khí an toàn trong cơ sở sản xuất của bạn. Bằng cách sử dụng HEPA được chứng nhận và lọc phân tử, máy lọc không khí công nghiệp aAIR không chỉ loại bỏ các hạt bụi mà còn cả mùi và khí.