Môi Trường Vận Chuyển VTM, Môi Trường Vận Chuyển Virus

Tube Môi Trường Vận Chuyển Vi Rút

Môi trường vận chuyển vi rút (Viral Transport Medium (VTM)) chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR hoặc Real time PCR.

Quy cách đóng gói- Thông tin đặt hàng

  • Code : LB.VTM.3
  • Quy Cách : 1,5ml/ống; 3ml/ống và 5ml/ống
  • Quy Cách : 50 ống/hộp và 20 ống/bao zip