Phòng Sạch Di Động

Phòng Sạch Di Động – Clean Booth là một phòng sạch cỡ nhỏ có thể di động nhằm cung cấp một môi trường vô trùng, đây là cách dễ nhất và nhanh nhất để lắp đặt một phòng sạch cơ bản.
Phòng Sạch Di Động – Clean Booth tiêu chuẩn của HUYAir Vision cung cấp một số lợi ích và ưu điểm khiến chúng trở thành giải pháp hiệu quả cho bất kỳ ứng dụng sạch quan trọng nào.