Phụ Kiện Phòng Thí Nghiệm - @HuyLab

Phụ Kiện Phòng Thí Nghiệm

Phụ kiện phòng thí nghiệm bao gồm:
– Van Khí, Nước, Gas, chân không.
– Các bồn rửa.
– Giá phơi dụng cụ.
– Các ổ cấm điện.
– Vòi rửa mắt khẩn cấp.