Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2 (COVID-19) – HUYAir Bio2_Covid-19

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2_Covid-19 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình làm việc, nghiên cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm.
  • Chất lượng Tủ an toàn sinh học cấp II, A2 HUYAir Bio2_Covid-19 đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469
  • Tủ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW cấp.
  • Bảo hành : 3 năm.