Tủ Thao Tác PCR, HUYAir PCR - @HuyLab

Tủ Thao Tác PCR, HUYAir PCR

Tủ thao tác PCR là thiết bị chuyên dụng trong quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA. Trong quá trình nhân gen, tạo bản sao. Tủ thao tác PCR đặc biệt cần thiết cho sự chống lại ảnh hưởng gây nhiễm bẩn từ môi trường trong quá trình xảy ra phản ứng.

THÔNG TIN TỦ THAO TÁC PCR

  • Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49, EN12469
  • Bảo hành : 3 năm.