Viral Transport Medium – Môi Trường Vận Chuyển Vi Rút (VTM) dùng trong chẩn đoán

Sản phẩm được sử dụng trong Phòng xét nghiệm/ Phòng thí nghiệm. Mẫu bệnh phẩm cần đảm bảo được tính nguyên vẹn trước khi được xử lý trong phòng xét nghiệm, do đó các điều kiện về vận chuyển và bảo quản mẫu sau quá trình thu thập ở hiện trường là cực kỳ quan trọng.

Viral Trasport MediumMôi Trường Vận Chuyển Vi Rút (VTM) giúp vận chuyển và bảo quản bệnh phẩm đường hô hấp (Vi rút SARS-CoV-2), chlamydia và mycoplasma một cách an toàn đến phòng xét nghiệm để thực hiện các phương pháp thí nghiệm như: nuôi cấy, xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR, và xét nghiệm chẩn đoán.

Chai môi trường vận chuyển vi rút

Viral Trasport MediumMôi Trường Vận Chuyển Vi Rút (VTM) được chuẩn bị sẵn trong ống ly tâm (đã tiệt trùng) có nắp vặn với các thành phần chính là huyết thanh, Bovine Serum Albumin (BSA), Gentamicin và kháng nấm.

Trong môi trường có sự hiện diện của kháng sinh (Gen-tamicin), kháng nấm (Ampho-tericine B) giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và vi nấm, do đó các mẫu bệnh phẩm có yêu cầu nuôi cấy vi khuẩn hoặc nấm thì được lấy mẫu riêng từ cũng một vị trí lấy mẫu từ ban đầu.

Tính năng và lợi ích của sản phẩm:

  • Có thể sử dụng cho nhiều loại mẫu bệnh phẩm, vi sinh vật và các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán khác nhau, giúp tránh làm khô mẫu.
  • Thích hợp cho các mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR
  • Cải thiện khả năng tồn tại của vi sinh vật giữa thu thập và xử lý mẫu.
  • Giảm sự phát triển quá mức của vi khuẩn hoặc nấm trong các mẫu bị nhiễm.
  • An toàn và dễ sử dụng.
  • Có thể lưu trữ ở nhiệt độ phòng.