XE XÉT NGHIỆM COVID-19 DI ĐỘNG - @HuyLab

XE XÉT NGHIỆM COVID-19 DI ĐỘNG

Công ty nghiên cứu và thiết kế ra phòng thí nghiệm di động giúp giảm thời gian kiểm tra các mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật realtime PCR, giúp bảo vệ tối đa an toàn cho người, vật mẫu và môi trường xung quanh.

Công ty hiện đang cung cấp các thiết kế tùy chọn với các mẫu xe xét nghiệm cho COVID-19 di động cho bệnh viện hoặc cơ sở điều trị tại Việt Nam giúp bảo vệ an toàn cho Bác sĩ và nhân viện xét nghiệm với thiết kế chuyên dụng cho xét nghiệm bằng kỹ thuật realtime PCR.