Tủ An Toàn Sinh Học Cấp I, HUYAir Bio1

    Tủ an toàn sinh học cấp 1, HUYAir Bio1 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác và môi trường trong quá trình thao tác trực tiếp với vật mẫu bị ô nhiễm có khả năng lây bệnh cao. Tủ cấp 1 là sư thay thế tiết kiệm cho tủ an toàn cấp sinh học cấp 2 sử dụng trong các ứng dụng không yêu cầu bảo vệ vật phẩm.

    • Chất lượng Tủ an toàn sinh học cấp I, HUYAir Bio1 đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469
    • Tủ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp I do Viện Vệ Sinh Dịch Tể TW cấp.
    • Bảo hành : 3 năm.