Tủ Cấy Vô Trùng Thổi Ngang - HUYAir HFL - @HuyLab

Tủ Cấy Vô Trùng Thổi Ngang – HUYAir HFL

Tủ cấy vi sinh vô trùng dòng khí thổi ngang HUYAir HFL là một loạt các sản phẩm hiệu quả cao được thiết kế để bảo vệ vật mẫu, thiết bị và các bộ phận  khác trong vùng làm việc từ dạng phân tử đến các ứng dụng nhạy cảm với sự nhiễm độc. Lý  tưởng để sử dụng với chất gây ô nhiễm không nguy hại và dễ dàng tiếp cận các thiết bị trong vùng làm việc như mong muốn. Đặc trưng của dòng tủ cấy  tạo ra môi trường làm việc sạch trong phạm vi, ứng dụng rộng rãi làm sạch khu vực làm việc.
  • Tiêu chuẩn sản xuất : NSF 49 và EN 12469.
  • Bảo hành : 3 năm.