Tủ Hút Khí Độc Không Đường Ống, HUYAir DFH

    Tủ hút khí độc không đường ống dòng HUYAir DFH  được thiết kế để bảo vệ con người khi tiếp xúc và thao tác với các hoá chất độc hại và dung môi dễ bay hơi, dòng khí hút liên tục các chất ô nhiễm giúp buồng thao tác luôn luôn sạch, Với hệ thống lọc chuyên dụng của dòng tủ HUYAir DFH hấp thụ hết tất cả các chất ô nhiễm, giải phóng ra môi trường không khí sạch giúp bảo vệ môi trường.

    • Tủ hút có bộ lọc, HUYAir DFH đáp ứng tiêu chuẩn: AFNOR NF X 15-211, Pháp và ANSI/ASHRAE 110-1995, Mỹ.
    • Bảo hành: 3 năm.