FFU, HUYAir-FFU.Clean - @HuyLab

FFU, HUYAir-FFU.Clean

FU là một thiết bị lọc không khí được sử dụng nhằm cung cấp một lượng không khí tinh khiết cho một phòng, hoặc một khu vực cần làm sạch. Ví dụ như phòng sạch, bệnh viện, phòng mổ, phòng lab, phòng thí nghiệm, khu vực điều chế hoặc sản xuất dược liệu, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử – bán dẫn, sản xuất mạch điện tử, bo mạch, Chip,…vv. Thậm chí FFU có thể sử dụng trực tiếp, lấy gió tươi từ ngoài trời mà không cần lấy qua hệ thống HVAC, AHU hay FCU.