Mô-Đun Phòng Sạch

Phòng sạch áp lực dương được sử dụng phổ biết nhất trong các ứng dụng cần Kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường như bụi bẩn, vi khuẩn, hạt sol khí, và hơi hóa chất,…Phòng sạch áp lực dương thường được sử dụng cho ngành Y tế, sản xuất Dược phẩm, Điện tủ, Hàng không vũ trụ và Quang học. Tùy thuộc vào ứng dụng, một cấp độ phòng sạch cụ thể sẽ được lựa chọn, từ ISO 8 (ít nghiệm ngặt) đến ISO 1 (cực kỳ nghiệm ngặt).