Analytica Vietnam 2019

Tuần trước,  Pol-Eko-Aparatura đã đến thăm Việt Nam tại hội chợ Analytica Vietnam 2019 , diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/4.  Một nguồn năng lượng tích cức được tạo ra với nhiều cược gặp gỡ và trò chuyện. Các thiết bị của chúng tôi đã tạo ra sự chú ý và bộ điều khiển Smart PRO mới nhất đã tạo nên sự thú vị cho khách hàng quan.