Phòng Cách Ly Áp Lực Âm (COVID-19) - @HuyLab

Phòng Cách Ly Áp Lực Âm (COVID-19)

Phòng áp suất âm là một thiết kế kỹ thuật của phòng cách ly nhằm mục đích ngăn ngừa sự lấy nhiễm chéo từ phòng này sáng phòng khác. Phòng cách ly có hệ thống thiết bị tạo áp lực âm để không khí đi vào phòng cách ly không bị thoát ra khỏi phòng. Luồng không khí tự nhiên từ khu vực áp suất cao hơn vào khu vực có áp suất thấp hơn, ngăn không khí bị nhiễm khuẩn trong phòng không thoát ra môi trường bên ngoài.