Xe Xét Nghiệm Covid-19 Di Động - @HuyLab

Xe Xét Nghiệm Covid-19 Di Động

Xe xét nghiệm Covid-19 di động có thể thực hiện nhanh chóng xét nghiệm COVID 19 tại chỗ, có thể làm xét nghiệm tại các địa điểm khác nhau, có thể di chuyển đến các khu vực xa và khu dân cư dễ dàng. Xe xét nghiệm covid-19 di động được đưa đến các địa điểm cụ thể và thực hiện ngay các xét nghiệm SARS-COV-2 một cách nhanh chóng, kịp thời và chuyên nghiệp.