Phòng Cách Ly Áp Lực Âm Di Động (COVID-19)

Trong tình hình diễn biến Covid-19 rất phức tạp, Ban Giám đốc LABone cùng đội ngũ kỹ sư ngày đêm nghiên cứu Phòng cách ly áp lực âm theo các tiêu chuẩn quốc tế có thể di động là một Module di chuyển được sản xuất, lắp ráp sẵn tại nhà máy LABone, được thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế chỉ cần cắm điện là có thể sử dụng được mà không cần phải tốn thời gian lắp ráp và vận hành.